Specjalistyczne badanie drzew

Wykonujemy specjalistyczne badanie drzew z poziomu gruntu oraz przy pomocy linowych technik dostępu. Nasza oferta obejmuje: szczegółową ocenę wizualną, szczegółową ocenę warunków siedliskowych, w tym badania gleby, diagnostykę instrumentalną (tomograf akustyczny, test obciążeniowy) oraz inspekcję korony. Opieramy się na najnowszej wiedzy.

Tomograf akustyczny

Tomograf akustyczny (tomograf dźwiękowy) – pozwala na przeprowadzenie bezinwazyjnego badania wnętrza drzewa pod kątem występowania i lokalizacji ubytków, rozkładu oraz pęknięć. Dzięki badaniu uzyskujemy trójwymiarowy obraz wnętrza pnia. Po opracowaniu i modelowaniu otrzymanych danych uzyskujemy wynik w postaci współczynnika bezpieczeństwa drzewa, który informuje o prawdopodobieństwie złamania się pnia drzewa.

Test obciążeniowy (próba obciążeniowa drzewa, statyczny test obciążeniowy)

Test obciążeniowy to metoda oceny stabilności pnia i korzeni drzew poprzez symulację obciążenia wiatrem. Symulacja wykonywana jest za pomocą stalowej liny, która napręża pień drzewa. Reakcja drzewa na działanie powstałej siły jest mierzona za pomocą czujników (inklinometrów i elastometrów) zamontowanych się u podstawy pnia i na pniu drzewa.

Metoda jest bezinwazyjna i bezpieczna dla drzewa. Zebrane dane są opracowywane oraz poddane eksperckiej analizie. Test umożliwia uzyskanie danych dotyczących wytrzymałości drzewa w gruncie oraz odporności pnia drzewa na złamanie.

Inspekcja korony

Inspekcja korony z wykorzystaniem linowych technik dostępu – pozwala ocenić stan górnych części drzewa, które są niedostępne lub niewidoczne z poziomu gruntu.