Pachnica dębowa przenoszenie

Pachnica dębowa jest chrząszczem objętym ochroną gatunkową w ramach przepisów krajowych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt) oraz unijnych (tzw. dyrektywa siedliskowa UE 92/43/EWG).

Pachnica dębowa jest ściśle związana ze starymi, dziuplastymi drzewami, których pnie są na tyle duże, że rozwinęły się w nich próchnowiska (czyli drewno w centralnej części pnia uległo rozkładowi przez grzyby). W polskim krajobrazie większość takich drzew rośnie poza lasami. Siedliska pachnicy dębowej można znaleźć w alejach przydrożnych, głowiastych wierzbach, a także w zabytkowych parkach czy cmentarzach. Cały cykl rozwojowy tego owada: od jaja, przez larwy aż po przeobrażenie w osobniki dorosłe, odbywa się w próchnowisku.

Czasami drzewo zasiedlone przez pachnicę musi zostać usunięte, np. gdy ze względu na mocno osłabioną stabilność drzewo stwarza zagrożenie dla ludzi i mienia. W takiej sytuacji zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody możliwe jest uzyskanie zezwolenia od regionalnego dyrektora ochrony środowiska na zniszczenie siedliska gatunku chronionego oraz na przeniesienie osobników pachnicy do innego drzewa.

Zapewniamy kompleksową usługę przenoszenia pachnicy dębowej:

  • uzyskanie zezwolenia RDOŚ,
  • nadzór przyrodniczy w czasie wycinki drzewa,
  • wybór odpowiedniego drzewa, gdzie zostaną przeniesione osobniki pachnicy,
  • przenosiny larw i kokolitów (kokonów) pachnicy z usuniętego
    drzewa do wybranego próchnowiska.

W ramach naszych usług pomagamy również w awaryjnych sytuacjach: gdy wywróciło się drzewo zasiedlone przez pachnicę.