Biegły sądowy dendrolog

Biegły sądowy to osoba posiadająca teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie danej dziedziny, odpowiednio udokumentowaną. Biegłego sądowego ustanawia prezes sądu okręgowego na okres 5 lat. Sąd zasięga opinii u biegłych sądowych w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych. Biegli powoływani są zarówno przy rozstrzyganiu spraw cywilnych, jak i karnych.
W skład naszego doświadczonego zespołu wchodzą osoby będące biegłymi sądowi z zakresu dendrologii i ochrony przyrody. Posiadamy wiedzę z szeroko pojętej dendrologii, arborystki, pielęgnacji i ochrony drzew, leśnictwa oraz ochrony gatunkowej.