Nadzór
dendrologiczny

Prowadzimy nadzory dendrologiczne polegające na ochronie drzew na terenie budowy. Nadzory wykonywane są przez Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym i Certyfikowanych Inspektorów drzew. Opieramy się na najnowszej wiedzy. W swojej pracy wykorzystujemy aktualne standardy dotyczące ochrony drzew podczas inwestycji (Ochrona drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym – Fundacja Eko-Rozwoju, 2021) oraz standardy dotyczące wprowadzenia nowych nasadzeń (m.in. European Tree Planting Standard). Zabezpieczenie drzew na placu budowy jest kluczowe dla zachowania ich dobrego stanu w kolejnych latach po zakończeniu inwestycji.

Jaki jest zakres nadzoru dendrologicznego?

  • Wyznaczenie oraz kontrola stref ochronnych drzew
  • Pielęgnacja i zabezpieczenie drzew na placu budowy
  • Ocena stanu zdrowotnego drzew na każdym etapie procesu budowlanego
  • Bieżący nadzór nad pracami budowlanymi prowadzonymi w otoczeniu drzew
  • Ochrona systemu korzeniowego drzew – nadzór nad pracami, rozwiązania techniczne
  • Prowadzenie monitoringu drzew po zakończeniu inwestycji
  • Nadzór nad wykonaniem nasadzeń zastępczych
  • Przygotowanie dokumentacji dotyczącej drzew na potrzeby postępowań administracyjnych

Zapewniamy nadzór dendrologiczny od początku do końca inwestycji. Prowadzimy szkolenia w zakresie bezpiecznego wykonywania prac budowlanych w otoczeniu drzew i prawidłowej ochrony drzew na placu budowy. Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych specjalistów.