Inspekcja drzew

Wykonujemy inwentaryzacje dendrologiczne oraz inspekcje drzew pod kątem ryzyka w ich otoczeniu. Opieramy się na najnowszej wiedzy, a nasi pracownicy to Certyfikowani Inspektorzy Drzew. W ocenie podstawowej wykorzystujemy wizualną metodę oceny drzew wykonywaną z poziomu gruntu a w razie konieczności wykonujemy inspekcję korony.

Działamy zgodnie z standardem inspekcji i diagnostyki drzew (Standard inspekcji i diagnostyki drzew – Fundacja Eko-Rozwoju, 2021). Podczas inspekcji drzew wykorzystujemy podstawowe narzędzie diagnostyczne takie jak młotek diagnostyczny i sonda arborystyczna. W razie potrzeby wykonujemy specjalistyczne badania drzew z wykorzystaniem tomografu dźwiękowego (sonicznego) i testu obciążeniowego.

Co zawiera inwentaryzacja dendrologiczna?

  • Oznaczenie gatunku drzew i krzewów
  • Mapę terenu z zaznaczoną lokalizacją drzew
  • Pomiary dendrometryczne (konieczne obwody pnia drzewa, wysokość drzewa)
  • Zestawienie danych oraz opracowanie wyników

Na życzenie klienta dodatkowo przygotowujemy niezbędną dokumentację na potrzeby uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz zezwolenia konserwatora zabytków w sytuacji gdy teren został wpisany do rejestru zabytków.  

Jaki jest zakres inspekcji (oceny podstawowej) drzewa?

  • Witalność drzewa (ocena zgodnie ze standardem inspekcji i diagnostyki)
  • Kondycja drzewa (ocena zgodnie ze standardem inspekcji i diagnostyki)
  • stabilność drzewa (ocena zgodnie ze standardem inspekcji i diagnostyki)
  • Ocena otoczenia i fazy rozwoju drzewa
  • Określenie zaleceń wynikających z inspekcji (określenie zabiegów, działań poprawiających warunki siedliskowe, itd.)