Cięcia 
i pielęgnacja drzew

Dbamy o wysoką jakość prac. Wszystkie prace prowadzimy zgodnie ze Standardem cięcia i pielęgnacji drzew, który systematyzuje rodzaje prac na drzewach i w ich otoczeniu.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych,

2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa,

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określone wyżej stanowi uszkodzenie drzewa, natomiast usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określone wyżej stanowi uszkodzenie drzewa, stanowi zniszczenie drzewa.

Cięciem drzew każdorazowo powinien zająć się wykwalifikowany pracownik lub firma świadcząca takie usługi. Zapraszamy do współpracy!

pexels-karolina-grabowska-4205983