Nasze usługi

Inwentaryzacje drzew

Wykonujemy inwentaryzacje drzew oraz ekspertyzy w zakresie ryzyka powodowanego przez drzewa. Opieramy się na najnowszej wiedzy.
W podstawowej diagnostyce wykorzystujemy wizualną metodę oceny drzew VTA (Visual Tree Assessment). Przygotowujemy dokumentację na potrzeby postępowań dotyczących drzew i opracowanie danych w GIS.

Specjalistyczne badanie drzew

W specjalistycznym badaniu drzew wykorzystujemy tomograf dźwiękowy.
Tomograf pozwala na przeprowadzenie bezinwazyjnych badań wnętrza drzewa pod kątem występowania i lokalizacji ubytków, rozkładu oraz pęknięć. Dzięki badaniu uzyskujemy trójwymiarowy obraz wnętrza pnia.

Inwentaryzacje przyrodnicze

Wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze dotyczące gatunków chronionych w obrębie zadrzewień (m.in. porosty, owady, ptaki) oraz fauny ssaków na danym terenie, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych.
Prowadzimy także nadzory przyrodnicze podczas remontów dróg, wycinek i nasadzeń drzew.

Edukacja

Prowadzimy szkolenia zakresie: prawa ochrony przyrody, gatunków chronionych w obrębie zadrzewień oraz zarządzania drzewami w przestrzeni publicznej. Szkolenie są adresowane do urzędów i innych zainteresowanych podmiotów.
Dla dzieci i dorosłych oferujemy zajęcia obejmujące tematykę przyrody w mieście (m.in. ochrona ptaków, warsztaty dotyczące małych ssaków, diety i ekologii sów).

Zapraszamy do współpracy

 

Nasz zespół to osoby z wykształceniem przyrodniczym, certyfikowani inspektorzy drzew, inspektorzy nadzoru dendrologicznego, mający doświadczenie w edukacji i prowadzeniu szkoleń. 

Posiadamy rekomendacje od instytucji, dla których wykonaliśmy oceny stanu drzew. Jesteśmy terminowi, chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

 

Zapraszamy do kontaktu w celu konsultacji oraz wyceny usług:

biuro@przyrodaprojekt.pl

tel.: 607 059 748  facebook/przyrodaprojekt

 

Nasza działalność

Inwentaryzacje drzew
Badanie tomografem dzwiękowym
Inwentaryzacje gatunków chronionych
Tomogram zdrowego drzewa
Ocena stanu drzew
Inwentaryzacje gatunków chronionych
Inwentaryzacje gatunków chronionych
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek